Kolposkopija i video kolposkopija

Video kolposkopija omogućava:

- Digitalizovan prikaz slike.

- Analiziranje slike na velikim uvećanjima.

- Poboljšavanja kvaliteta slike upotrebom različitih (softverskih i hardverskih) filtera.

- Trajni zapisi u video (DVD) formatu.

- Pacijent učestvuje u pregledu.

- Štampanje kolor fotografija.

- Formiranje baze podataka.

- Precizno upoređivanje sadašnjeg nalaza sa prethodnim.

- Konsultativni pregledi snimljenog materijala sa drugim ginekolozima i/ili lekarima drugih specijalnosti.

- Konsultativni pregledi sa lekarima iz drugih gradova ili inostranstva.

Opis promena i kolposkopskih nalaza:

1. Normalni kolposkopski nalazi:

Originalni pločasto-slojeviti epitel je gladak, svietlo roze boje, sjajan. Radi se o višeslojnom epitelu koji ne orožava i koji je bogat glikogenom. Ukoliko originalni pločasto-slojeviti epitel prekriva grlić materice u cielosti, tzv. skvamokolumnarna granica leži endocervikalno.

Cilindrični epitel (ectopia) označava prisustvo cilindričnog epitela na površini grlića materice. U isto vreme označava i prisustvo epitelne granice na površini grlića materice. Cilindrični epitel je lagano izdignut, sitnog grozdastog oblika, sjajan, veoma lako se razlikuje od okolnog epitela. Ektopija se nalazi kod oko 70% žena tokom reproduktivn o perioda.

Normalna zona transformacije (TZ) je pojam koji označava granicu između izvornog pločastog i izvornog cilindričnog epitela. Prema novoj klasifikaciji se razlikuju tri tipa transformacione zone. Tip I: zona transformacije je kompletno ektocervikalan i u potpunosti vidljiv. Tip II: zona transformacije ima određenu endocervikalnu komponentu, potpuno je vidljiva. Ektocervikalna komponenta može biti veća ili manja. Tip III zona transformacije nije u potpunosti vidljiva, ektocervikalna komponenta može biti manja ili veća.

Kolposkopske slike koje ukazuju na metaplastične promene su a) glatka površina sa nežnim krvnim sudovima podjednakog kalibra b) blaga aceto white promena i c) jod negativna ili blago pozitivna površina nakon premazivanja Lugolovim rastvorom.

2. Abnormalni kolposkopski nalazi su:

Aceto white

Ovo je promena kod koje je epitel unutar TZ zadebljan, lagano izdignut, uz izrazito pozitivnu reakciju na sirćetnu kiselinu (aceto white epitel unutar TZ) – nakon premazivanja grlića materice 3-5% sirćetnom kiselinom prikazuju se podrucja sa ćelijama visoke gustine jedara. Iako se to može dogoditi i u slučajevima nezrele metaplazije. Generalno govoreći što je aceto white promena “intenzivnija”, to je bolje uočljiva. U isto vreme, ako je aceto white polje perzistentnije, to se očekuje intraepitelna lezija većeg gradusa. Schillerova proba je negativna.

Mozaik

Ova promena označava zarišno prisustvo svetlih poligonalnih polja međusobno odvojenih tankim crvenim linijama (mreža sitnih kapilara koji formiraju sliku saćastog polja). Slika mozaika nastaje nakon urastanja atipičnih ćelija u dublje slojeve, pri čemu epitel penetrira “kao otisak stopala u snegu” u vezivno tkivo strome.

Punktacije

Ova kolposkopska slika predstavlja žarišno prisustvo finih crvenih tačkica na površini pločasto-slojevitog epitela. Karakteristična slika nastaje usled tankog epitelnog sloja i mnogobrojnih papila vezivnog tkiva koje sadrže kapilare koji se pružaju gotovo do same površine epitela. Slika nastaje nakon odbacivanja orožalih slojeva kod leukoplakije, pri čemu ostaju vidljive papile sa kapilarima.

Jod negativni epitel

Nakon premazivanja grlića materice Lugolovom rastvorom zreli pločasto-slojeviti epitel koji sadrzi glikogen boji se intenzivnom smeđom bojom. Jod negativna područja mogu predstavljati nezrelu metaplaziju, ćelije inficirane HPV-om ili stanja hipestrogenemije (atrofija).

Atipični krvni sudovi

Predstavljaju promenjene krvne sudove koji su nepravilnog oblika, krivudav i zavijen i poput vadičepa ili ukosnice. Cesto su pratilac abnormalnih promena na epitelu iznad kojeg se nalaze.

Neravna površina, erozija, ulceracija

Nalaz rane ili ulcusa grlića materice gotovo uvek upućuje na karcinomatoznu etiologiju, kao i gusta aceto white promena, prostrana nepravilna punktacija, mozaik i atipični krvni sudovi.

3. Kolposkopski nalazi suspektni na maligni proces:

Neravna površina, erozija, ulceracija: Nalaz rane ili ulcusa grlića materice gotovo uvek upućuje na karcinomatoznu etiologiju, kao i gusta aceto white promena, prostrana nepravilna punktacija, mozaik i atipični krvni sudovi.

4. Nezadovoljavajući kolposkopski nalaz:

Opisujemo u slučaju kada se ne može prikazati skvamokolumnarna granica (izvorni skvamokolumnarni spoj). Kolposkopski nalaz je nezadovoljavajući takođe kod povreda, upalnog procesa ili atrofičnih promena grlića materice, kao i u slučaju kada cerviks iz nekih razloga nije moguće videti.

5. Mešoviti, raznoliki nalazi:

Kondilomi

– Keratoza (leukoplakija) označava prisustvo bele mrlje na površini grlica materice, vagine ili stidnice. Radi se o površinskom orožavanju epitela koji normalno ne orožava, a nakupina orožalih slojeva je pri kolposkopiji vidljiva kao bela mrlja. Kod leukoplakije izostaje primanje boje pri Schillerovoj, odnosno grlić se ne boji u tamno smeđu boju. Razlog je nedostatak ćelijskih slojeva koji sadrže glikogen i njihova zamena parakeratotičnim ćelijama.

– Erozija

– Zapaljenje

– Atrofija

– Deciduoza

– Polipi

Cena kolposkopskog pregleda

Cene kolposkopije i PAPA testa se prilično razlikuju od grada do grada i od ustanove do ustanove. Klikom na link otvorićete cenovnik u .pdf formatu.

Dodatne informacije