Uklanjenje tetovaža Picosecond laserom

Na samom početku treba prvo objasniti šta je to picosecond laser i u čemu se razlikuje od običnog NDYAG lasera. Picosecond laseri su zapravo NDYAG laseri velike snage. Viseštruko veća snaga koju može da emituje picolaser omugaćava da spot, odnosno snop energije koju laser emituje, može da bude velikog prečnika. To znači da se u jedinici vremena tretira velika površina, što značajno ubrzava sam proces rada. Prečnik spota, odnosno snopa laserskog zraka je kod picosecond lasera podesiv što mu omogućava veliku prilagodljivosti u radu i mogućnost brojnih podešavanja. Sve ovo proces skidanja tetovaže čini bezbednijim, efikasnijim i kraćim.

Najvažnija karakteristika koja picosecond lasere izdvaja od klasičnih NDYAG lasera je trajanje impulsa. Klasični NDYAG laseri emituju impulse čije se vreme trajanja meri u nanosekundama, obično je to 10 ns. Picosecond laseri, kao što im ime kaže, emituju impulse čije je se vreme trajanja meri pikosekundama, obično 10-900 ps.

Sa tehničke strane, do skora nije bilo izvodljivo dobiti laserski zrak stabilne i ujednačene snage koji može da traje tako kratko. Sada, sa piko laserima je to moguće. Logično je pitati se zašto je kratko trajanje impulsa tako važno. Odgovor je taj da smanjenje trajanja impulsa omogućava povećanje snage impulsa a da se pri tome ne napravi šteta na tkivu. I to zaista funkioniše. Iskustvo je pokazalo da je kolateralna šteta na tkivu značajno manja upotrebom piko lasera čak i kada se koriste značajno veće energije u odnosu na klasični NDYAG laser.

Dodatne informacije