Melazma

Melazma je stečena, simetrična hiperpigmentoza koja se uobičajeno javlja na suncu izloženim regijama tela i to kod žena srednjih godina. Faktori koji su odgovorni za pojavljivanje melazme su pre svega genetski, fizički (UV zračenje), trudnoća, hormonska terapija, fototoksični lekovi i supstance i vaskularni poremećaji u ređim slučajevima.

Histopatološki, melasma je epidermalna, dermalna ili mešovita hiperpigmentacija. U osnovi poremećaja leži povećan broj melanocita kao i povećana aktivnost melanogeničnih enzima, što u suštini predstalja povećanu aktivnost melanocita. Uzimajući u obzir patogenezu melazme strategija lečenja i korekcije ovog tipa diskoloracije se svodi na smanjenje broja melanocita i smanjenje njihove melanogenetske aktivnosti.

Za tretman melazme mogu se koristiti ablativni (resurfacing) laseri kao sto je CO2 laser, IPL i vaskularni ND YAG laser. Ablativne metode se koriste u težim i rezistentnijim oblicima melasme, dok je upotreba ND YAG lasera i IPL-a rutinska i praćena je vrlo malim brojem komplikacija i neželjenih efekata. Zbog toga svaki tretman melasme treba započeti ND YAG laserom ili IPL-om.

Tretman

Iskustvo je pokazalo da se sve metode tretmana melasme baziraju na istom principu, a to je smanjenje broja melanacita i smanjenje njihove aktivnosti. U tom smislu, pored fizičkih metoda tretiranja melasme treba sprovesti i određene promene u životnim navikama. Pre svega obratiti pažnju na izloženost suncu, koristiti kreme sa visokim zaštitnim faktorom protiv UV zračenja, izbegavati upotrebu hormonskih preparata i lekova koji interaguju sa svetlosnom energijom. Sve ove korekcije u terapiji, ukoliko su moguće, treba sprovesti u konsultaciji sa lekarima određene specijalnosti.

Cena tretmana

Cene tretmana zavise od metode koja se primenjuje kao i broja tretmna. Klikom na link otvorićete cenovnik u .pdf formatu.

Dodatne informacije