Konizacija grlića materice – Konizacija omčicom

Konizacija grlića materice je dijagnostički i terapijski postupak prilikom kojeg se hirurškim, električnim ili laserskim nožem odseca dublji isečak grlića materice u vidu konusa. Površina vrata materice koja je usmerena prema “dole” predstavlja pri tome bazu konusa. Širina cirkularnog reza vodi i kontroliše uz pomoć prethodno urađene Schillerove jodne probe ili kolposkopski. Veoma je bitno da se sve suspektne promene nađu unutar baze konuse. Dubina i širina ovoga konusa određuje se osim prema Schillerovoj probi ili kolposkopskom nalazu, prema starosti pacijentkinje, kao i prema reproduktivnoj anamnezi (paritetu). Kod mlađih pacijentkinja se konizacija radi tako da konus bude plići i širi. Kod starijih pacijentkinja konus može biti i uže baze, ali se zato pruža visoko u cervikalni kanal gotovo do samog unutrašnjeg ušća grlića materice. Uz konizaciju se ranije obavezno obavljala i frakcionirana kiretaža. Danas je to fakultativni zahvat uz konizaciju, rezervisan uglavnom za peri- i postmenopauzalne pacijentkinje.

Postupak sa dobijenim materijalom

Dobijeni konus se u celosti fiksira u formalinu i u daljoj histopatološkoj obradi obrađuje u serijama od najmanje 14 blokova uz dodatni endocervikalni rez. Samo na ovakav način može se u potpunosti proceniti ponašanje neoplazije. Pri tome je vrlo važna informacija da li tretirana promena zahvata ili ne zahvata rubove konusa. Ukoliko su rubovi konusa slobodni, tada je konizacija i konačni zahvat. Ako promena zahvata neki od rubova, lečenje se ne smatra završenim. U tom slučaju, potrebno je uraditi ili re-konizaciju ili histerektomiju, zavisno od starosti pacijentkinje i od njene želje za rađanjem. Rubovi konusa mogu biti “nagoreli” dejstvom elektricne struje ili lasera i nedostupni kvalitetnoj histopatološkoj analizi. Ovakva situacija bi takođe mogla biti inidikacija za neku vrstu re-intervencije.

Hirurška konizacija grlića materice

Klasična konizacija grlića materice podrazumeva odstranjeivanje dela grlića materice hirurškim nožem – skalpelom, pa se stoga naziva i hirurška konizacija (Messerkonisation). Rekonstrukcija grlića materice posle hirurške konizacije se sprovodi cirkularnim šivenjem grlića. Ovaj zahvat skoro uvek rezultuje manjim ili većim deformiteta grlića, koji sami po sebi ne prave velike ili nikakve probleme pacijentkinji. Jedna od najtežih komplikacija hirurške konizacije grlića materice je obstrukcija kanala kada menstrualna krv ne može da otiče iz materice. Rešenje ove neprijatne komplikacije je histerektomija ili re-kanalizacija kanala grlića koja je često neuspešna ili delimično uspešna. Blaži oblici komplikacija konizacije nožem su stenoze (suženja) i “zakrivljenja” kanala grlica materice. Ova pojava može predstavljati problem za fertilnost pacijentkinje i oticanje menstrualne krvi.

LEEP tehnika – Lup konizacija

Ukoliko se umesto hirurškog noža koristi laserski zrak, ovaj tip konizacije se naziva laserska konizacija (Laserkonisation). U novije vreme veoma je popularna metoda konizacije nazvana elektrohirurška resekcija transformacione zone grića maternice. Sprovodi uz pomoć visokofrekventne struje, tzv. LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) ili LLETZ/LETZ (Large Loop Excision of the Transformation Zone). Prednosti ove tehnike su jednostavnost zahvata, kraće vreme operacije i mogućnost izvođenja intervencije u lokalnoj anesteziji. Oprema koja je potrebna ginekologu je relativno jeftina. Postoperativne tegobe posle Lup konizacije su male. Zona nekroze na rubovima preparata kod korektnog izvođenja LLETZ odgovara otprilike onoj kao kod CO2-laserske tehnike. Lateralno oštećenje tkiva smanjuje primenom većih frekvencija, tako da histološka procena rubova preparata ne bi trebala predstavljati problem.

Komplikacije konizacije grlića materice

Rane komplikacije konizacije su naknadno krvarenje (4%) koje se najčešće javlja posle 5. dana od intervencije. Krvarenje može da se javi i 10 dana nakon intervencije. Po svom karakteru ovo krvarenje ne može ugroziti pacijenta. Međutim, krvarenja se veoma teško “spontano” zaustavlja, sto znači da se mora re-intervenisati elektro-koagulacijom ili čak stavljanjem šava. Upalni procesi grlića i organa male karlice (cervicitis, parametritis, adneksitis) su ekstremno retki. Kasne komplikacije konizacije su stenoza cerviksa (suženje kanala grlića materice) sa mogućnošću ograničenja koncepcije ili otežanog otvaranja grlica materice prilikom porođaja. U moguće komplikacije ubraja se i insuficijencija grlića – prevremeno otvaranje grlića materice tokom naredne trudnoće. Ovo može biti razlog spontanog pobačaja ili prevremenog porođaja. Obe vrste komplikacija su veoma retke i polsedica su odstranjivanja veoma “visokog” konusa, zbog čega se kod mlađih žena odstranjuje što je moguće plići konus.

Konizacija CO2 laserom

Konizaciju je moguće uraditi i CO2 hirurškim laserom kao i ultrazvučnim nožem. Konizacija laserom ima svoje prednosti u odnosu na lup konizaciju zbog toga sto su resekcione nešto ivice manje oštecene i dostupnije histopatološkom pregledu. Međutim, konizacija laserom ima i svoje negativne strane u odnosu na “lup” konizaciju – a to je značajno duže vreme trajanja inervencije kao i veća učestalost postintervencijskih krvarenja. Isto važi i za konizaciju ultrazvučnim nožem. Prednosti konizacije laserom i ultrazvučnim nožem su brži i manje kompliovan postintervencijski opravak pacijenta. Bolji rezultati lečenja i, što je veoma važno, kvalitetni tkivni materijal koji je skoro bez izuzetka dostupan nekompromitovanom histopatološkom pregledu. U slučaju loop konizacije patolozi često imaju problem sa “termicki oštećenim tkivom” što umanjuje kvalitet histopatološkog pregleda.

Faktor iskustva

Izbor metode treba prepustiti lekaru. Skoro sve pobrojane metode daju slične rezultate. Intervenciju konizacije grlića materice treba uraditi posle menstruacije ili težiti ka tome da menstruacija bude što dalje. Posle intervencije pacijentkinja nema skoro nikakva ograničenja u ponašanju. Apstinencija u trajanju od 3-4 nedelje je obavezna.

Cena konizacije grlića materice

Cene konizacije grlića materice se prilično razlikuju od grada do grada i od ustanove do ustanove i uglavnom zavise od toga da li je u konačnu cenu računata anestezija i histopatološki pregled materijala. Klikom na link otvorićete cenovnik u .pdf formatu.

Dodatne informacije